Ξένος

Ατένισα ώρα πολλή το πρόσωπό σου
ψάχνοντας να βρώ
γιατί μοιάζεις τόσο ξένος.
Και μεσ΄στη παγωμένη νύχτα
μόνο το κρύο
μου ‘δινε απαντήσεις.

Translation:
I gazed for hours at your face
trying to find why you look
like a stranger.
And in the chilly night
only the cold would give me answers.

This entry was posted in English, Poetry and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ξένος

  1. vequinox says:

    I like your poems because most are so laconic and precise…they remind me of Cavafy! Great job.
    Manolis

Comments are closed.