Φορτίο

΄Ολα ησύχασαν μέσα στη νύχτα
και μόνο μια αμίλητη αχτίδα
κουβαλάει τη ρωγμή του ήλιου.

This entry was posted in Greek, Poetry and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.