‘Ισαλος γραμμή

Πάνω στη ίσαλο γραμμή ξεψύχησε η νηνεμία
βυθίστηκε η ανάσα μου στη πλώρη του κόσμου
κι έβρεξ’ αστέρια το σκοτάδι

μια προσευχή ικέτεψε το άπειρο
να μου χαρίσει μια στάλα ουρανό
κι ας είν’ απ΄αλμυρό νερό

κι ας είναι απ’τα χέρια ενός κλέφτη

This entry was posted in Greek, Poetry and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.